Tulekahjusignalisatsioon

ATS on süsteem, mis avastab suitsu tekke või temperatuuri kiire tõusu vastavate andurite abil. Keskseade kontrollib pidevalt andurite tööd, häire korral lülitub sisse helisignaal, häiresignaal edastatakse turvafirmale või Päästeameti häirekeskusesse.

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi (ATS) ülesehitus ja komplekteeritus sõltub objekti ja tema ruumide keerukusest.

Nõuded automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimisele, paigaldamisele, käitlusele ja hooldusele on reguleeritud Eesti Vabariigis siseministri määrusega alates 07.01.2013 nr. 1 (Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüste emile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse, Vastu võetud 07.01.2013) määrus nr. 1

ATS-i omaniku kohustused

ATS süsteemide paigaldamisel kasutame järgmiste valmistajate seadmeid: KILSEN, BENTEL, APOLLO.